731 281 122 kontakt@azdietetyk.pl

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Zajęcia kliniczne i praktyki zawodowe:

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu:
  • Klinika Chorób Wewnętrznych (w tym Kliniczny Oddział Gastroenterologiczny i Oddział Onkologii Klinicznej)
  • Klinika Chirurgiczna
  • Kliniczny Oddział Kardiologii Ogólnej
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu:
  • Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu:
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii
  • Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
  • Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
  • Poradnia przykliniczna gastroenterologiczna i zaburzeń metabolicznych dla dzieci
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu:
  • Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych
 • Regionalna Poradnia Diabetologiczna we Wrocławiu
 • Poradnia Chorób Metabolicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
 • Poradnia dietetyczna „Dobry Dietetyk” we Wrocławiu.